آخرین اخبار مدارس


10 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه

10 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

07 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

23 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

13 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

01 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

20 آباندبیرستان دوره اول دخترانه

21 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

آیین زندگی

دیل کارنگی

نگرانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

یلدای من

اسلام پناهنده فرد

مجمعه اشعار

دبیرستان دوره دوم دخترانه

به دنبال دل خود باشید

اندرو متئوس

راه و رسم زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

حرف بزن تا برنده شوی

برایان تریسی

قدرت بیان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

سیده پارمیس موسوی

مسابقه: نوجوان خوارزمی( آزمایشگاه)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

ریحانه زندی لک

مسابقه: مسابقه علمی پژوهشی دریا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

تینا رشیدی

مسابقه: مسابقه سخنرانی بی درنگ

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

ریحانه زندی‌لک

مسابقه: مسابقه تولید محتوا(اردوهای مجازی)

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

ریحانه زندی‌لک

مسابقه: مسابقه تولید محتوا(اردوهای مجازی)

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)